Jezdíte často za nákupy či obchodními aktivitami k našim německým sousedům? Ukážeme vám základní změny v německém katalogu pokut a tresty, které vám za porušení zákona hrozí.

Novela zákona o provozu na silnicích a zpřísnění pravidel

Již 28. 4. 2020 nabyla platnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „StVO“), která zpřísňovala sankce za některé přestupky – mimo jiné i překročení rychlosti. Její účinnost se však z důvodů formálních nedostatků odkládala. To se 8. 10 2021 změnilo. Spolková rada (horní komora německého parlamentu) dala zelenou plánovaným změnám v podobě přísnějších sankcí za dopravní přestupky, což znamená, že nový katalog pokut by měl platit už od listopadu. Cílem právních úprav je zlepšení bezpečnosti silničního provozu obecně – zejména co se týče ochrany cyklistů a pěších.  

Překročení rychlosti

Překročení rychlosti je jedním z nejčastějších dopravních přestupků na německých silnicích, proto se této části budeme věnovat podrobněji.

Pokud jde o výši sankce, je třeba rozlišovat, zda byl přestupek spáchán v zastavěné oblasti (innerorts), anebo mimo ni (außerorts).

Nově jsou výše pokut, bodů a zákazu řízení stanoveny takto:

V zastavěné oblasti:

Překročení rychlosti do 10 km/h: 30 € (dříve 15 €).

 • od 11 až 15 km/h: 50 € (dříve 25 €)
 • od 16 až 20 km/h: 70 € (dříve 35 €)
 • 21 až 25 km/h: 115 € (dosud 80 €) 1 bod
 • 26 až 30 km/h: 180 € (dosud 100 €) 1 bod + 1 měsíc zákazu řízení, je-li během 1 roku spáchán tentýž přestupek opětovně
 • 31 až 40 km/h: 260 € (dříve 160 €) 1 bod + 1 měsíc zákaz řízení
 • 41 až 50 km/h: 400 € (dosud 200 €) 2 body + 1 měsíc zákaz řízení
 • 51 až 60 km/: 560 € (dříve 280 €) 2 body + 2 měsíce zákazu řízení
 • 61 až 70 km/h: 700 € (dříve 480 €) 2 body + 3 měsíce zákazu řízení
 • Překročení rychlosti o více než 70 km/h: 800 € (dosud 680 €) 2 body + 3 měsíce zákazu řízení

Mimo obec:

Překročení povolené rychlosti do 10 km/h: 20 € (dříve 10 €)

 • od 11 až 15 km/h: 40 € (dříve 20 €)
 • 16 až 20 km/h: 60 € (dříve 30 €)
 • 21 až 25 km/h: 100 € (dosud 70 €) 1 bod
 • 26 až 30 km/h: 150 € (dosud 80 €) 1 bod + 1 měsíc zákaz řízení (spáchání stejného přestupku vícekrát v jednom roce)
 • 31 až 40 km/h: 200 € (dosud 120 €) 1 bod + 1 měsíc zákaz řízení (spáchání stejného přestupku vícekrát v jednom roce)
 • 41 až 50 km/h: 320 € (dosud 160 €) 2 body + 1 měsíc zákaz řízení
 • 51 až 60 km/h: 480 € (dosud 240 €) 2 body + 1 měsíc zákaz řízení
 • 61 až 70 km/h: 600 € (dříve 440 €) 2 body + 2 měsíce zákazu řízení
 • Překročení rychlosti o více než 70 km/h: 700 € (dosud 600 €) 2 body + 3 body zákazu řízení

 

Další změny pokut

Dále vám přinášíme výčet některých přestupků, u nichž došlo k navýšení pokuty za jejich spáchání.

Parkování

 • Pokuta za neoprávněné parkování na parkovišti pro osoby s těžkým zdravotním postižením se zvyšuje z 35 na 55 €.
 • Za parkování na chodnících a cyklostezkách, stejně jako za neoprávněné zastavení v nouzových pruzích a parkování a zastavení ve druhých řadách bude ukládána pokuta až do výše 110 €.
 • V případě porušení pravidel parkování na oficiálně vyznačených přístupových cestách hasičů nebo při bránění záchranným vozidlům se pokuta zvyšuje až na 100 €.
 • Novým přestupkem je i to, když zaparkujete na místě pro dobíjení elektromobilů. Výše pokuty činí v takovém případě 55 €.
 • Dalším přestupkem se stává i protiprávní jednání, které spočívá v blokování nebo bránění v jízdě tramvaji. Pokuta v takové situaci dělá 80 €.

Neuvolnění místa sanitce, policii či hasičům

 • Nevytvoříte-li nouzový pruh („záchrannou uličku“) nebo v něm dokonce sami pojedete, budete muset zaplatit až 320 €, a navíc dostanete zákaz řízení až na 1 měsíc.
 • Pokutu  dostanete i v případě, že parkujete na úzkých místech, kudy nemohou projet vozidla záchranného integrovaného systému. Pokuta pak činí 100 €.

Předvádění se s autem

 • Za pózování autem, způsobování zbytečného hluku a znečištění výfukovými plyny, kterému se lze vyhnout, stejně jako za otravné a zbytečné ježdění tam a zpět se již nebude platit 20 €, ale až 100 €.

Odbočování

 • Nový katalog pokut zahrnuje také změnu pro manévr odbočování. Kdo při odbočování ohrozí chodce nebo cyklisty, dostane pokutu 140 € a zákaz řízení na 1 měsíc.
 • Řidiči nákladních vozidel, kteří při odbočování vpravo v zastavěných oblastech nejedou rychlostí chůze, zaplatí 70 €.

Dooring

 • Přísně se trestá také tzv. dooring (otevření dveří motorového vozidla do cesty jiného účastníka silničního provozu).  Za tento přestupek v budoucnu hrozí pokuta ve výši 40 až 50 €.

Hledání rychlostních radarů v aplikacích

 • Dále je zakázáno používání aplikací v chytrých telefonech a navigacích, které upozorňují na rychlostní radary. To platí i pro radarové detektory.

Až praxe ukáže, zda přijatá opatření přinesla kýžený efekt.  Našim klientům každopádně doporučujeme, pokud se na německých silnicích dostanete do svízelné dopravní situace, neváhejte kontaktovat D.A.S. Rádi vám pomůžeme vyřešit spory s úřady či policí a poradíme vám, jak v dané situaci postupovat.

 

469 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.