Obdrželi jste předvolání k podání svědecké výpovědí? Děláte si vrásky s tím, co vás čeká? Připravili jsme pro vás popis toho, jak výslech probíhá, a přehled vašich práv a povinností. Teď už budete na výslech připravení.

Kdo je svědek a jak vypadá předvolání k výslechu?

Svědek je fyzická osoba, která svými smysly vnímala skutečnosti důležité pro rozhodování v trestním řízení a byla orgánem činným v trestním řízení vyzvána, aby o těchto skutečnostech vypovídala. Svědek je k výslechu zpravidla předvolán písemně. Obdržené předvolání obsahuje následující informace:

 • datum, čas a místo předvolání svědka,
 • skutek, kterého se podání výpovědi bude týkat, a
 • poučení o právech a povinnostech svědka.

Musím se dostavit k výslechu?

K výslechu se dostavit musíte. V případě, že se bez omluvy nedostavíte na stanovený termín výslechu, hrozí vám předvedení policejním orgánem. Orgán, který vás k výslechu předvolal, vám rovněž může v případě nedostavení se uložit pořádkovou pokutu ve výši až 50.000 Kč. V případě, že se z vážného důvodu nemůžete dostavit k výslechu, je třeba se s předstihem omluvit orgánu, který vás předvolal, a doložit důvody pro vaši absenci. Následně vám bude stanoven náhradní termín výslechu.

Jak výslech probíhá?

K výslechu si nezapomeňte přinést doklad totožnosti a dostavte se na stanovené místo včas. Orgán, který vás předvolal (zpravidla Policie ČR), vás znovu poučí o vašich právech a povinnostech, zjistí váš vztah k projednávané věci a dotčeným stranám, a pak již započne samotný výslech. Během toho vám nejprve policie umožní říct vše, co o věci víte, a teprve následně může klást otázky. Z vašeho výslechu bude pořízený zápis, který může posloužit jako důkaz u soudu.

Vaše práva a povinnosti u výslechu

A na závěr uvádíme práva a povinnosti, které jako svědek máte:

 • Povinnost dostavit se na předvolání.
 • Povinnost odmítnout sdělit utajované informace či informace, jejichž sdělením porušíte povinnost mlčenlivosti (pokud jí nejste zproštění).
 • Právo odepřít výpověď v pozici příbuzného obviněného v přímém pokolení nebo jako jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh.
 • Právo odepřít výpověď, jestliže byste výpovědí sobě nebo osobě blízké mohli způsobit nebezpečí trestního stíhání.
 • Povinnost uvést pravdivě všechno, co je vám známo o všech skutečnostech důležitých pro trestní řízení – tedy o trestném činu, pro který se toto řízení vede, o jeho pachateli nebo o jiných okolnostech významných pro řízení. V případě porušení této povinnosti hrozí spáchání trestného činu křivé výpovědi či křivého obvinění.
 • Povinnost podrobit se vyšetření duševního stavu, prohlídce těla, strpět odběr krve či podobný úkon a podrobit se účasti na dalších úkonech trestního řízení, jako je rekonstrukce, prověrka na místě, ohledání atp. v případě potřeby.
 • Právo na výpověď ve svém mateřském jazyce a zajištění tlumočníka nebo právo na právní pomoc.
 • Právo na poskytnutí informací o pobytu obviněného, právo na utajení vaší totožnosti a podoby.
 • Právo na svědečné. V rámci svědečného můžete získat náhradu cestovních výdajů a ušlého výdělku.

Výše uvedené informace se vztahují na výpověď v trestním řízení, avšak je můžeme obdobně uplatnit i ve správním řízení.

 

 

529 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.