Minule jsme si vzali na paškál dvojí kvalitu potravin. Nyní se podíváme na rozdíly mezi pojmy: datum spotřeby a minimální trvanlivost. Tyto termíny se často zaměňují, což může vést k nežádoucímu plýtvání s potravinami. Víte, v čem se liší?

Určitá část spotřebitelů čte během nákupu potravin etikety, což lze jistě jedině kvitovat. Nedozví se z nich jen složení dané potraviny, ale zjistí běžně také dobu, po kterou zůstane potravina kvalitní, popř. po kterou ji lze bezpečně zkonzumovat. 

Datum minimální trvanlivosti (anglicky best before)

Minimální trvanlivost udává minimální dobu, po kterou má potravina zůstat kvalitní. Potraviny můžete konzumovat i po uvedeném datu minimální trvanlivosti, je však třeba, aby byly respektovány podmínky skladování a nebyl poškozený obal. Současně je nutno mít na paměti, že může dojít ke ztrátě původní chuti, barvy nebo třeba struktury potravin. Situace se standardně mění po jejich otevření, kdy je potravinu potřeba spotřebovat do několika dnů.

Datem minimální trvanlivosti bývají standardně označeny výrobky mražené, sušené, konzervované nebo chlazené (např. těstoviny, čokoláda, rýže, káva, čaj).

Datum spotřeby/použitelnosti (anglicky use by)

Datum spotřeby udává hranici, do které lze považovat konzumaci potraviny za bezpečnou. Co se skladování týče, běžně se s datem spotřeby pojí potřeba skladovat potravinu v lednici či přímo při konkrétní teplotě. Pokud jsou dané potraviny zmrazeny správným způsobem, datum jejich použitelnosti se prodlužuje. Potraviny, u nichž uplynulo datum spotřeby, nejsou považovány za bezpečné a nelze je uvádět do oběhu.

Datem spotřeby bývají standardně označeny výrobky podléhající rychlé zkáze (např. ryby, maso, mléčné výrobky).

Potraviny bez označení minimální trvanlivosti nebo data spotřeby

Existuje i určitá množina potravin, u nichž není potřeba označovat je datem minimální trvanlivosti nebo datem spotřeby. Typicky se bude jednat o ovoce a zeleninu v čerstvém stavu, houby, lihoviny, víno, pekařské výrobky, které jsou spotřebovány do 24 hodin po výrobě a podobně. 

Chystané změny od EU

Protože současné dvojí označování je nejednoznačné a matoucí, Evropská unie zvažuje zjednodušení v podobě sjednocení daných označení do jednotné podoby. Revizí by tak měla projít stávající směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 ze dne 25. 10. 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Uvedená uvažovaná úprava má být projevem iniciativy Evropské komise „Farm to fork“, která si klade za cíl především omezení plýtvání s potravinami. 

 

1015 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.