S chráněným účtem se mohou setkat fyzické osoby, jejichž platební účet byl postižen exekucí. Pojďte si přečíst, jak funguje, kdo na něj může posílat peníze a jak si ho založit.

Novela občanského soudního řádu s účinností od 1. 7. 2021 zavedla zcela nový institut chráněného účtu, který by měl zabránit neoprávněným exekucím na účtech povinných.

Jak to funguje?  

Chráněný účet si mohou zřídit pouze dlužníci, jejichž bankovní účet je postižen / blokován exekucí. Dlužník si může zřídit jen jeden chráněný účet, na který se budou převádět chráněné příjmy z blokovaného účtu. Na chráněný účet se exekuce nevztahuje. Z chráněného účtu je možné provádět platby, jako by exekucí postižen nebyl. Zřízení a vedení takového účtu je zdarma.

Jaké finanční prostředky můžete na chráněném účtu shromažďovat?

Ty, které nepodléhají výkonu rozhodnutí, tj. jsou určené k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, např.:

 • výživné na dítě,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
 • daňový bonus,
 • příspěvek na bydlení,
 • jednorázově dávky státní sociální podpory (porodné, pohřebné) atd.

a dále příjmy podléhající výkonu rozhodnutí v tzv. nepostižitelné výši (určitá část příjmu musí dlužníkovi zůstat), např.:

 • plat, mzda, odměna z dohod o pracovní činnosti, odměna z dohod o provedení práce,
 • odstupné,
 • důchody,
 • nemocenská,
 • stipendium,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově aj.

Jak založit chráněný účet?

1. Dlužník nejprve písemně požádá všechny, kdo mu vyplácí chráněný příjem (typicky zaměstnavatele, úřad práce, osobu, které platí výživné atd.) o vystavení speciálního potvrzení. Formulář s tímto potvrzením najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti zde. Pokud má dlužník více obstavených účtů a chráněné příjmy mu chodí na několik z nich, musí se spojit s osobami, které mu vyplácejí chráněné příjmy, a domluvit se, aby mu peníze posílaly na stejný obstavený účet.

2. Dlužník poté požádá exekutora, aby bance oznámil číslo účtu, z něhož jsou vypláceny chráněné příjmy (např. účet zaměstnavatele, ze kterého chodí mzda či účet, ze kterého chodí výživné) a číslo účtu postiženého exekucí (blokovaného účtu), z něhož bude převáděn chráněný příjem na chráněný účet. Pokud je na obstavený účet vedeno několik exekucí nařízených několika různými exekutory, může dlužník komunikovat se kterýmkoliv z nich. 

3. Nakonec dlužník požádá banku, aby zřídila chráněný účet. Banka účet zřídí do 5 pracovních dnů od podání žádosti. V této souvislosti identifikujete obstavený účet, ze kterého bude převádět chráněný příjem na chráněný účet.

Jak chráněný účet zrušit?

Pokud blokovaný účet už není postižený exekucí nebo byl zrušen, následující den přestává chráněný účet být chráněným. Banka o tom vydá potvrzení na žádost dlužníka. Toto potvrzení musí dlužník zaslat bez zbytečného odkladu osobám, které mu vyplácejí chráněný příjem (viz výše).

 

282 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.