Příprava stavebního zákona trvala řadu let. Jeho primárním cílem má být zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb. Na jeho promítnutí do praxe si ale musíme ještě počkat. Jeho účinnost se totiž odkládá. Víte, jaké důsledky z toho plynou?

Po volbách došlo k očekávaným změnám, které se týkaly realizace nového stavebního zákona. Poslanecká sněmovna v březnu letošního roku podpořila odklad účinnosti některých částí zákona (o jehož schválené podobě jsme informovali před půl rokem). Nová vláda má zájem upustit od zřízení Nejvyššího stavebního úřadu a zredukovat počet stávajících stavebních úřadů na přibližně polovinu. Rušit by se měly především úřady v menších obcích. Specializovaný a odvolací stavební úřad naopak zřízen bude. Měl by se zabývat stavbami dálnic, drah nebo třeba přenosových soustav – to znamená záměrům, které vyžadují značné investiční výdaje.

Jaké důsledky má odložení stavebního zákona?

Samotná skutečnost odložené účinnosti (tedy že až do poloviny roku 2024 bude při povolování všech než jen vyhrazených staveb užito dosavadních předpisů), může znamenat řadu komplikací a problémů. A to především z hlediska zodpovězení otázky, jaké úpravy se mají použít při povolování konkrétního stavebního záměru. Pro vyhrazené stavby budou účinné úpravy u Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a pro všechny ostatní případy bude platit dosavadní úprava. Existence dvou modelů povolování je značně komplikovaná. Zvlášť vezmeme-li v úvahu odlišné kompetence stavebních úřadů na různých stupních podle původního a nynějšího návrhu.

Změny, které přinese nová úprava stavebního zákona

  • Nová role stavebních úřadů

Zdá se, že od původního konceptu zřízení soustavy státních stavebních úřadů se definitivně upustí. Spolu se zřízením Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu budou součástí soustavy dosavadní stavební úřady obcí a měst. Nejenže nebude zřízen původně plánovaný Nejvyšší stavební úřad, ale dojde i ke zrušení soustavy krajských stavebních úřadů.

  • Posílení úlohy Ministerstva pro místní rozvoj

Naopak posílena by měla být role Ministerstva pro místní rozvoj coby odvolacího orgánu, jenž by měl i nadále poskytovat metodickou pomoc. Základní jednotkou soustavy tak budou obecní úřady, které budou první instancí pro všechny stavby, kde nebudou jako prvostupňové určeny krajské úřady nebo Specializovaný a odvolací stavební úřad. Pro obecní úřady, které rozhodují v prvním stupni, budou krajské úřady plnit funkci odvolacího orgánu.

  • Spojení dílčích procesů do jednoho řízení

Podstatným aspektem dosavadního návrhu bylo zajištění principu integrace, kdy několik dílčích procesů mělo být nahrazeno jediným řízením. Aktuální návrh odebrat část zamýšlených kompetencí stavebním úřadům počítá však s tím, že alespoň na úseku ochrany životního prostředí bude zavedeno jedno závazné stanovisko pro všechny jeho složky. Pro toto stanovisko, narozdíl od jiných, nebude platit fikce bezvýhradného souhlasu, nebylo-li by vydáno ve lhůtě 60 dnů – a ve zvlášť složitých případech 90 dnů.

Kdy počítat s kompletní účinností novely?

Příprava stavebního zákona trvala déle, než se očekávalo. Teď si na účinnost všech částí musíme ještě nějakou chvíli počkat. Cílem vlády je však projednat věcnou novelu stavebního zákona v Poslanecké sněmovně do konce roku 2022. Aktuálně projednání této novely prošlo ve sněmovně druhým čtením, jde o sněmovní tisk 137, třetí čtení by mělo proběhnout tento týden.

 

315 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.