Základní informace týkající se lyžařských nehod v zahraničí, jaké právo se uplatní při řešení odpovědnosti za způsobenou újmu a při uplatňování náhrady škody, popř. jaký druh pojištění je dobré si před cestou sjednat.

Pokud jste se stali účastníkem srážky s jiným lyžařem nebo snowboardistou, je třeba mít na paměti, že odpovědnost a následné odškodnění se řídí právem státu, ve kterém k nehodě došlo. Míra odpovědnosti se zkoumá a následně určuje podle dodržování tzv. pravidel FIS, které schválila Mezinárodní lyžařská federace. Jedná se o základní pravidla pro chování osob na sjezdovkách. Nejedná se o klasický zákon, nicméně v celé Evropě jsou obecně uznávaná.

Pokud jde o samotné řešení lyžařských kolizí, je zapotřebí brát v úvahu rovinu trestně-právní a občansko-právní.  Z evropských zemí milovníci zimních sportů asi nejvíce navštěvují Rakousko a právě zde platí, že v případě poškození zdraví, které je způsobeno srážkou na sjezdovce, zahájí orgány činné v trestním řízení příslušné právní kroky. Dále je pro Rakousko typické, že v rámci civilního soudního řízení bývá za účasti žalovaných stran, svědků, tlumočníka, znalce a samozřejmě soudního orgánu prováděna rekonstrukce nehody přímo na sjezdovce. Způsob rozhodování o výši náhrady škody je vždy závislý na příslušné právní úpravě země, kde je soudní řízení vedeno. Je časté, že spolu strany sporu vedou jednání o uzavření smíru, tedy dohody, která by nahradila soudní rozhodnutí.

Proto mějte na paměti, že bez pojištění odpovědnosti za způsobené škody je velmi riskantní se za zimními sporty vůbec vydávat a důrazně před tímto rizikem varujeme. Mnohdy si lidé sjednají jen pojištění, které pokrývá pouze jejich vlastní škody a už nemyslí na to, že mohou škodu sami někomu způsobit a druhá strana po nich bude požadovat vysokou náhradu škody. A jelikož jsou právní systémy jednotlivých zemí velmi odlišné, je i výše škody pokaždé stanovována podle jiných pravidel. Proto doporučujeme, aby limit pojistného plnění byl minimálně 2 až 3 mil. Kč. To však platí i u nás - nikdy totiž nevíte, jak velkou újmu a následky můžete druhé straně způsobit.

Pojištění odpovědnosti bohužel nepokrývá veškeré náklady, které byste v souvislosti se způsobením újmy a následným uplatněním nároků druhé strany v soudním řízení museli hradit. Proto doporučujeme, abyste si sjednali také pojištění právní ochrany. Kvaitní právní ochrana je totiž nezbytná už od začátku rešení celé srážky. Nejenže poskytne právní poradenství, jak se zachovat ještě na místě, ale i v průběhu a následně zajistí kompletní právní servis. Většinou se jedná o vyhrocené situace, kdy emoce doslova létají vzduchem a člověk zpravidla nedokáže předvídat, co by mohlo následovat, a proto je zapotřebí mít se na koho obrátit. V tomto případě mu pomůže právě sjednané pojištění právní ochrany.

18 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.