S blížícím se létem a útlumem covidu se spousta z vás jistě chystá na dovolenou. V případě, že zvolíte cestování letadlem, mohou vás potkat různé nevyzpytatelné situace. Víte, jak se zachovat, když vám dopravce nedovolí nastoupit do letadla, a jaká jsou vaše práva? Vše se dozvíte v našem článku.

Před časem jsme rozebírali situaci, co dělat, když dojde ke zrušení letu. Pravdou je, že může dojít i k dalším nepříjemným situacím. Letečtí dopravci, ve snaze dosáhnout co největšího zisku, někdy prodají větší množství letenek, než mají pro daný spoj k dispozici. Následně spoléhají na to, že některého z cestujících skolí chřipka, strach z létání nebo že cestující změní své plány a plánovaný let neuskuteční. Dopravce tak vydělá více peněz prakticky bez námahy.

Někdy se však stane, že tento risk nevyjde a na „check-in“ se dostaví všichni letuchtiví cestující. Problém spočívá v tom, že pro některé z nich není na palubě letadla místo. Co v takové situaci dělat? Nezoufejte, přinášíme vám přehled možností a řešení.

Evropské nařízení 

Abyste věděli, jak postupovat, potřebujete znát jeden důležitý právní předpis. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (dále jen „Nařízení), které se použije v případě, že odlétáte z území Evropské unie.Pokud se jedná o let s odletem z místa, které se v Evropské unii nenachází, stále se Nařízení může uplatnit. Je ovšem nutné splnit 2 následující podmínky.

  1. Let je provozován tzv. dopravcem Společenství. Dopravcem Společenství se rozumí letecký dopravce, který obdržel provozní licenci Společenství, tj. licenci vydanou příslušným úřadem některého z členských států EU. Často jde o dopravce, který má své sídlo nebo alespoň pobočku v některém z členských států Evropské unie (avšak nemusí to být vždy pravidlem). Háček je v tom, že ucelený seznam dopravců Společenství bohužel není nikde zveřejněný.
  2. Přílet je na letiště, které se nachází v Evropské unii.

V případě, že nesplňujete výše uvedená kritéria a Nařízení se na váš let nevztahuje, nejde stanovit obecná kritéria pro poskytnutí kompenzace. Vždy záleží na právní úpravě státu, na jehož území k odepření nástupu došlo, případně na podmínkách aerolinky, která váš let zajišťuje.

 

 

Nařízení.

Co dělat, když vás dopravce nenechá nastoupit do letadla

Nastane-li situace, kvůli které je nutné odepřít někomu nástup na palubu letadla, musí aerolinka nejprve vyzvat dobrovolníky, kteří odstoupí od svých rezervací za náhradu, na níž se s aerolinkou shodnou. Tito dobrovolníci mají dále nárok na:

  • náhradu pořizovací ceny letenky,
  • přesměrování na cílové místo určení za srovnatelných podmínek při nejbližší příležitosti, nebo
  • na přesměrování v pozdější době dle přání cestujícího.

Nepřihlásí-li se dostatečný počet dobrovolníků, může aerolinka přistoupit k odepření nástupu některým cestujícím proti jejich vůli. V takovém případě mají tito cestující nárok na stejnou kompenzaci v podobě vrácení peněz nebo přesměrování, jako jsme uvedli již výše. K tomu má tento cestující navíc právo na náhradu škody a poskytnutí péče.

Právo na náhradu škody

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu letadla proti vaší vůli, máte nárok na náhradu škody ve výši:

a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1.500 kilometrů;

b) 400 EUR u všech letů v EU delších než 1.500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1.500 kilometrů do 3.500 kilometrů;

c) 600 EUR u všech ostatních letů.

Právo na poskytnutí péče

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu letadla proti vaší vůli, pak vám dopravce musí poskytnout následující služby:

a) stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době;

b) ubytování v hotelu, pokud se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným;

c) přepravu mezi letištěm a místem ubytování (hotelem nebo jiným zařízením); a

d) dva telefonní hovory a podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.

Do kdy můžete uplatnit své nároky?

Veškeré výše uvedené nároky je nutné uplatnit přímo u leteckého dopravce. Lhůty pro uplatnění práv se mohou lišit podle rozhodného práva, které se na danou přepravu vztahuje. To zpravidla znamená buď právo země, kde aerolinka sídlí, nebo právo země, ve které k odepření nástupu na palubu došlo. Podle práva České republiky musí cestující své nároky uplatnit bez zbytečného odkladu. Jestliže to neudělá nejpozději do 6 měsíců, soud je nepřizná, namítne-li dopravce, že právo nebylo uplatněno včas.

322 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.