Chystáte se letět z UK do EU nebo třetích zemí? Pak byste měli vědět, že po brexitu se změnila některá pravidla v letecké dopravě. V tomto článku se dozvíte, co dělat v případě zrušení a zpoždění letu nebo v situaci, kdy vám odepřou nástup na palubu. S námi budete mít dobrý přehled o vašich právech a možnostech.

O právech cestujících v letecké dopravě podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (dále jen „Nařízení“) jsme vás již informovali v našich dřívějších článcích, naposledy zde.

V souvislosti s vystoupením Spojeného království (dále jen „UK“) z EU v roce 2021 však vznikl pro cestujících v letecké dopravě problém – od 1. ledna 2021 se předpisy EU nevztahují na případy odepření nástupu na palubu letadla, zrušení nebo zpoždění letů z UK do EU nebo do třetích zemí, pokud let uskutečnil dopravce z UK nebo jiný dopravce ze třetí země.

Kdy se uplatní pravidla EU a kdy pravidla UK

Nejdříve si ukážeme případy, kdy se uplatní předpisy EU a kdy už předpisy UK. Nařízení EU se vztahuje na lety, které splňují tyto podmínky:

 • let v rámci EU s jakoukoli leteckou společností;
 • přílet na území EU s leteckou společností z EU;
 • odlet z území EU s jakoukoli leteckou společností.

Příklad z praxe:

Pokud například budete odlétat z Londýna s British Airways, nebude se Nařízení na takový let vztahovat, protože jde o let s odletem mimo EU a prováděný dopravcem usazeným mimo EU.

Ačkoliv v UK přestala platit pravidla EU, přijali tamní zákonodárci vlastní úpravu, zkráceně nazývanou UK261, která v zásadě kopíruje pravidla Nařízení a vztahuje je na UK. Tato úprava se použije, pokud je:

 • odlet z letiště v UK s jakoukoli leteckou společností;
 • přílet na letiště v UK leteckou společností z EU nebo UK;
 • přílet na letiště v EU leteckou společností z UK.

Jak je z uvedeného patrné, za některých okolností bude možné na ten samý let aplikovat jak pravidla EU, tak pravidla UK. Samozřejmě to nevede k možnosti „dvojí“ náhrady, ale bude na cestujícím, aby si vybral, podle kterých pravidel chce postupovat.

Úprava UK261 se však vtahuje i na případy, kdy by se Nařízení neaplikovalo, a rozšiřuje tak možnosti cestujících získat kompenzaci.

Nároky cestujících

Cestující v letecké dopravě mají podle UK261 v zásadě totožné nároky jako cestující podle pravidel Nařízení. Jedná se  zejména o tyto typy nároků:

 1. Pomoc v případě odepření nástupu na palubu, zpoždění nebo zrušení letu v podobě stravy a občerstvení, přístup ke komunikačním prostředkům, ubytování (pokud je to nutné) a přeprava do místa ubytování a zpět.
 2. Přesměrování nebo proplacení výdajů v případě odepření nástupu na palubu, zrušení letu nebo významného zpoždění (zpoždění alespoň 3 hodiny na příletu).
 3. Náhrada škody (paušální kompenzace) v případě odepření nástupu na palubu, zrušení letu nebo významného zpoždění (zpoždění alespoň 3 hodiny na příletu).

Protože jsou podmínky, za kterých cestujícím vznikají jednotlivá práva podle UK261, stejné jako dle Nařízení, odkazujeme na naše dřívější články. Tam se podrobně dozvíte, kdy a za jakých podmínek můžete jednotlivé nároky uplatňovat:

Jediný rozdíl je v paušální kompenzaci, která je stanovena v GBP a činí:

 1. 220 GBP u letů o délce do 1 500 kilometrů,
 2. 350 GBP u letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů,
 3. 520 GBP u letů nad 3 500 kilometrů.

Shrnutí

U letu, na který se nevztahuje Nařízení, se práv domůžete obtížněji. Nicméně v případě UK je podle našich zkušeností situace lepší a souvisí s tím, že UK chtěla zachovat vysoký standard ochrany svých cestujících v letecké dopravě, proto tam je ochrana podobná jako v případě Nařízení. A v situaci, kdy se neuplatní Nařízení ani UK261, lze poté odkázat na použitelné národní právo nebo Montrealskou úmluvu, která upravuje odpovědnost leteckého dopravce za ​​

 • usmrcení nebo zranění cestujícího,
 • poškození, zničení nebo ztrátu zapsaného i nezapsaného zavazadla,
 • zpoždění dopravy.
517 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.