Pomoc pro ukrajinská vozidla a ukončení zelenokaretního systému v Rusku a Bělorusku. Ruská agrese na Ukrajině má mnoho vážných dopadů v nejrůznějších oblastech, a tak ani systém povinného ručení nezůstal mimo.

  1. Pomoc pro uprchlíky

Pokud nepojištěné ukrajinské vozidlo v České republice způsobí škodu, uhradí ji poškozenému Česká kancelář pojistitelů (ČKP) a nebude po ukrajinských motoristech požadovat její náhradu. Tato pomoc platí 6 měsíců od opuštění území Ukrajiny, minimálně však do 31. 8. 2022. Další informace zde.

       2.  Konec zelených karet pro Rusko a Bělorusko

V rámci sankcí proti ruské agresi (za viditelné pomoci Běloruska) začaly v květnu státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) vypovídat Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty. Jen pro připomenutí a ve stručnosti zelenokaretní systém usnadňuje pohyb vozidel a likvidaci škod způsobených vozidel v rámci daného systému, tj. mezi všemi signatáři.

Roční výpovědní doba uplyne 31. 5. 2023 ve 23:59. Od 1. 6. 2023 nebudou motoristům z Ruska a Běloruska na hranicích uznávány zelené karty vydané ruskými/běloruskými pojišťovnami a budou muset při vstupu do prostoru EHP uzavírat hraniční pojištění. Což bude platit i v případě, že na jejich ZK nebude mezinárodní poznávací značka RUS a BY přeškrtnutá.

Samozřejmě to bude platit i opačně, tj. že ani českým motoristům nebudou platit v Rusku a Bělorusko zelené karty českých pojišťoven. To budou české pojišťovny reflektovat postupným omezováním územní platnosti právě přeškrtnutím RUS a BY.

A v případě nehody ruského či běloruského vozidla v ČR po 1. 6. 2023, které nebude mít sjednáno hraniční pojištění, tak zelená karta stačit nebude a dané vozidlo bude bráno jako nepojištěné. Nicméně standardně bude nárok na škodu způsobenou takovým vozidlem likvidován (poškozenému hrazen) Českou kanceláří pojistitelů.  

431 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.