Změna evropské (tzv. motorové směrnice) z podzimu 2021 vyvolala potřebu upravit předpisy o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zatímco změny v dalších evropských zemích stále probíhají, v Česku jsou již ustálené. Podívejte se na nejdůležitější novinky v roce 2024.

Dne 1. dubna 2024 vstoupil v platnost nový zákon o „povinném ručení" pod číslem 30/2024 Sb., který kompletně nahrazuje více než 20 let starý zákon č. 168/1999 Sb. (odkaz do e-sbírky je zde). Co všechno se změnilo?

  1. Definice vozidla aneb nová vozidla a „nevozidla“

Nově se vozidlo definuje jako: „Motorové vozidlo určené k pohybu po zemi, s výjimkou kolejového vozidla, poháněné výhradně mechanickým pohonem:

  1. jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km.h-1, nebo
  2. jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km.h-1.

Elektrokoloběžky, segwaye a další vozítka

Definice má tedy dopadat na různé elektrokoloběžky, segwaye a další vozítka, ale právě jen pokud splňují výše uvedená kritéria. Výjimku tvoří:

  • invalidní vozíky (samozřejmě pouze užívaný osobou s handicapem),
  • mopedy vybavené pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání.

Z toho také plyne, že elektrokola povinnost pojištění mít nebudou.

Zahradní traktůrky, golfové vozíky a jiné

Zejména ve vztahu k zahradním traktůrkům, golfovým vozíkům a dalším „přibližovadlům“ (které by jinak výše uvedené asi splňovaly) je nutné zmínit ještě ustanovení § 7 týkající se výjimky pro vozidla „jiná než registrovaná, která jsou provozována pouze v prostorech nebo objektech, které jsou uzavřené nebo jsou v souladu s jiným zákonem jinak nepřístupné veřejnosti“.

Této „ne úplně šťastné situace“ si jsou vědomy i pojišťovny poskytující povinné ručení. Současně proto připravují dobrovolné pojištění odpovědnosti i pro „nevozidla“, která nesplňují výše uvedené podmínky. Kdy bude připravené a jaké bude mít podmínky, se ještě neví. Stejně tak není jisté, jak to dopadne v okolních zemích – v řadě z nich legislativní proces ještě není dokončen.

  1. Pojištění motosportu

Zákon nově upravuje také toto specifické pojištění (§8), nicméně se jedná o poměrně rizikovou záležitost. Krytí tohoto pojištění se odvíjí od domluvy pojišťoven se zajišťovnami, takže i v tomto případě si na výsledek budeme muset počkat.

  1. Provozovatel místo vlastníka

Paragraf 6 mění cílovou odpovědnost za pojištění odpovědnosti vozidla z vlastníka na provozovatele vozidla.

  1. Vyšší limity pojistného plnění

Už původní zákon „168“ měl v plánu možné navýšení limitů, nicméně se tak nestalo. Nový zákon tuto situaci nakonec vyřešil.

Limity jsou aktuálně stanoveny v §13 až 15 a zvyšují se ze současných 35 milionů (v případě celkové škody věcné nebo na každého poškozeného při újmě na zdraví) na 50 milionů.

Je nutné dodat, že přechod na vyšší limit je automatický, a to díky přechodnému ustanovení § 93: „Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se limit pojistného plnění u pojistných smluv o pojištění odpovědnosti uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s limitem pojistného plnění nižším, než je minimální limit pojistného plnění podle § 14 odst. 1 nebo § 15 odst. 1, zvyšuje na úroveň stanovenou tímto zákonem.“

  1. Konec papírové zelené karty v ČR

Zelená karta už nemusí být zelená. Od 1. 10. nebude potřeba ani žádná její podoba (zkrátka se zruší první odstavec § 44), papírová či elektronická. Pozor, tato změna platí jen pro ČR – podobně jako v případě řidičských a technických průkazů. V zahraničí však všechny doklady potřebovat budete a žádné EU řešení v tom ohledu neexistuje.

  1. Přechodná ustanovení

V neposlední řadě se diskutoval i význam přechodných ustanovení. Zejména §94 odst. 1, který se nakonec podle MF i ČNB má vykládat podle nepravé retroaktivity. To znamená, pokud není v jiných přechodných ustanoveních uvedeno jinak, práva a povinnosti se i u starých smluv budou řídit touto novou úpravou.

 

519 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.