Na zasněžených sjezdovkách Itálie bude od ledna 2022 kromě povinnosti prokázat se Covid passem platit pro všechny neprofesionální lyžaře také další povinnosti, které upravují, jak chování lyžaře na sjezdovce, tak „povinnou výbavu“, do které se nově počítá i pojištění odpovědnosti.
Níže jsme pro Vás zpracovali seznam nevýznamnějších povinností a pravidel pro lyžaře, snowboardisty a každého podobného uživatele sjezdovky.

 1. Povinné helmy: Při lyžování, snowboardingu, sáňkování a dalších podobných hrátkách na sjezdovce musí mít osoby mladší 18 let helmu. Za helmu se nepovažuje jakákoliv helma, nýbrž i tato musí odpovídat standardům a homologaci, které jsou upravené ve zvláštním předpisu. Pokud tedy budete kupovat helmu mimo Itálii, doporučujeme se doptat obchodníka na soulad technických parametrů helmy.

  V případě jízdy bez helmy, či s helmou nesplňující technické požadavky, hrozí pokuta od 100 do 150 EUR.

   
 2. Povinné pojištění: Každý lyžař, který využívá sjezdovky, musí mít platné pojištění, které kryje jeho občanskoprávní odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené třetím osobám.

  Nemusíte si však sjednávat zvláštní pojištění, neboť provozovatelé lyžařských areálů budou mít povinnost uživatelům při zakoupení jízdenky umožnit i sjednání pojistné smlouvy.

  Kdo nebude pojištěn, vystavuje se riziku pokuty ve výši od 100 do 150 EUR a zároveň mu bude odebrán skipas.

   
 3. Zákaz alkoholu a drog: Dalším pravidlem je absolutní zákaz vstupu na sjezdovky pod vlivem alkoholu nebo drog. Spolu s touto povinností souvisí povinnost lyžaře podrobit se takovému a testu a v případě pozitivního výsledku můžete být lyžař odveden na policejní stanici, kde bude test opakován.

   V případě, že bude lyžař při testu na alkohol nebo drogy shledán pozitivním, budou mu uloženy pokuty v rozmezí od 250 do 1.000 EUR.
   

 1. Souběžná odpovědnost: V případě srážky mezi lyžaři se předpokládá, pokud není prokázán opak, že každý z nich také přispěl ke vzniku škody stejným dílem.

   
 2. Povinnost poskytnout pomoc: Každý, kdo při provozování lyžařského nebo jiného sněhového sportu nalezne osobu v nesnázích, neposkytne jí pomoc a záchranu a neoznámí neprodleně nehodu správci, se vystavuje pokutě od 250 do 1.000 EUR.

   
 3. Další povinnosti lyžaře: Lyžaři se musí chovat tak, aby vzhledem ke svým technickým dovednostem, vlastnostem sjezdovky a okolní situaci neohrožovali svou bezpečnost a bezpečnost ostatních. Každý lyžař musí dodržovat rychlost a chovat se obezřetně, pečlivě a pozorně přiměřeně svým schopnostem, stávajícímu značení a bezpečnostním požadavkům, jakož i obecným podmínkám samotné tratě, volnému výhledu, meteorologickým podmínkám a intenzitě provozu.

I ti, kteří předjíždějí, musí být velmi opatrní. Vyhláška v podstatě ukládá lyžaři, který hodlá předjíždět jiného lyžaře, aby se ujistil, že má pro tento účel dostatek prostoru a že je dostatečně vidět.

Na křižovatkách musí lyžaři změnit trajektorii a snížit rychlost, aby se vyhnuli kontaktu s lyžaři přijíždějícími z jiného směru nebo svahu. Když se lyžař blíží ke křižovatce, musí si všímat protijedoucího lyžaře, i když je před ním. Lyžař, který vjíždí na sjezdovku nebo ji opouští po zastavení, se musí ujistit, že tak může učinit, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní.

Lyžaři, kteří zastaví, musí zabránit ohrožení ostatních uživatelů a přesunout se na okraj sjezdovky. Lyžaři nesmí zastavovat v průjezdech, na hrbolech nebo v místech, kde nejsou vidět. V případě pádu nebo nehody musí lyžař včas opustit sjezdovku a přesunout se na její okraj. Každý musí vhodným způsobem signalizovat přítomnost zraněné osoby. Při zastávce u horských chat nebo v jiných oblastech musí lyžaři umístit své vybavení mimo lyžařskou plochu tak, aby nepřekáželi ostatním a neohrožovali je.

223 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.