Stalo se vám někdy, že jste našli cizí věc na veřejném prostranství? Možná se vám v hlavě zrodila myšlenka, že byste si nález mohli nechat. Přečtěte si, jak postupovat a co o takové situaci říká zákon.

Nález věci se řeší zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon předpokládá, že nalezenou věc vlastník neopustil, ale ztratil – to znamená, že ji chce zpátky. Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že by nálezce měl ztracenou věc vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo přímo vlastníkovi. Za odevzdání nálezného následně náleží nálezné.

Jak poznat, komu nalezenou věc vrátit?

Pokud z okolností nemůžete poznat, komu věc patří, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, máte povinnost oznámit nález obci, na jejímž území jste věc našli. Na oznámení máte zpravidla 3 dny. Pokud jste věc našli ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, měli byste nález odevzdat provozovateli těchto zařízení.

Pokud obci jako nálezce sdělíte, že nález nabýt nechcete, pak přechází právo na věc nebo výtěžek z ní na obec, ve které jste ji našli. V případě nabytí vlastnického práva obcí získáte od obce nárok na nálezné.

Co se stane po odevzdání nálezu?

Po odevzdání věci příslušnému subjektu začne plynout lhůta, po kterou se vlastník může o nález přihlásit.

  • 0–1 rok: Nepřihlásí-li se vlastník o věc do 1 roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel (ale vlastníkem se může stát až po delší době, viz dále).
  • 1 rok–3 roky: Pokud se přihlásí vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, vydá se mu věc nebo výtěžek za tuto věc, ze kterého jsou odečtené náklady a nálezné.
  • 3 roky a více: Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Co se stane, když nález neohlásíte?

Pokud se rozhodnete nález neohlásit, přisvojit si ho nebo jinak porušit své povinnosti, nenáleží vám úhrada ani nálezné. Nález nemůžete volně užívat ani nabýt vlastnické právo. V takovém případě byste se stali nepoctivým držitelem a máte povinnost nahradit škodu, která mohla na nalezené věci vzniknout. Z toho důvodu doporučujeme vždy nález ohlásit nebo přímo odevzdat vlastníkovi

214 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.