Máte doma rádio nebo televizi? Pak máte ze zákona povinnost platit takzvaný koncesionářský poplatek, který slouží k financování veřejnoprávních médií. Zjistěte, kolik stojí a kdo je od tohoto poplatku osvobozený. 

 

Koncesionářský poplatek najdete v zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. V této části zákona se dozvíte přesnou definici rozhlasového a televizního poplatku a další užitečné informace – například povinnosti a práva vlastníka.   

Rozhlasový poplatek

Definice ze zákona:

Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač a zároveň není jeho vlastníkem, přesto se stává poplatníkem.

Televizní poplatek

Definice ze zákona:

Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

Poplatníkem televizního poplatku je fyzická nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač a zároveň není jeho vlastníkem, přesto se stává poplatníkem.

Zajímavost: Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku.

Co když vlastníte více přijímačů?

Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více. A to včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.

Kolik zaplatíte za televizi a rádio?

Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.

K tomu však uvádíme, že rozhlasový a televizní poplatek se nemusí platit, pokud:

a) jde o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,

b) tato osoba žije ve stejné domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob v této domácnosti,

c) tato osoba je slepá či hluchá.

A dále rozhlasový nebo televizní poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti s poplatníkem rozhlasového a televizního poplatku, který splnil oznamovací povinnost uloženou v zákoně

Co se stane, když nezaplatíte poplatek?

Neplacení výše uvedených poplatků nese svá rizika. Nezaplatí-li poplatník včas samotný poplatek nebo přirážku k poplatkům (a to ani na základě výzvy provozovatele), provozovatel vysílání má nárok domáhat se svého práva u soudu. A to včetně zaplacení úroku z prodlení určeného předpisy občanského práva.

 

523 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.