V návaznosti na zdražování energií a nájmů vláda připravila speciální opatření, která by lidem v nouzi měla finančně pomoci. Tento program se jmenuje Deštník proti drahotě a tady jsou nejdůležitější informace, které byste měli znát: druhy příspěvků a pravidla pro jejich získání.

Program se dělí na 3 základní pilíře, které se zaměřují na rodiny a děti, bydlení, seniory a ohrožené skupiny obyvatel. Tyto pilíře zastřešují jednotlivé dávky, slevy a příspěvky, o které můžete stát požádat.

Pomoc pro rodiny a děti

  • Příspěvek na dítě – jednorázový příspěvek ve výši 5.000 Kč pro děti z rodin, jejichž celkový roční příjem byl nižší než 1.000.000 Kč. Na příspěvek mají nárok děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. Rodinám, jejichž děti nedosáhly dospělosti před 2. 8. 2022, byl příspěvek automaticky vyplacen. Ostatní rodiny o něj mohou požádat online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na všech pobočkách CzechPOINT.
  • Příspěvek na živobytí – příspěvek sloužící na zabezpečení základních životních potřeb, který je určený pro osoby v hmotné nouzi. Nárok a výše příspěvku se určuje jako rozdíl mezi náklady na živobytí žadatele a jeho příjmem (poníženým o náklady na bydlení). O příspěvek lze žádat online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na Úřadu práce.

Pomoc s bydlením

  • Energetický úsporný tarif – Na tento tarif má nárok každý občan, aniž by o něj musel žádat. Jedná se o slevu z ceny energií bez ohledu na způsob vytápění domácnosti. Minimální výše slevy je 11.000 Kč a maximální výše činí 18.000 Kč.
  • Příspěvek na bydlení – jedná se o doplatek rozdílu mezi 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu žadatele a normativními náklady na bydlení v místě bydliště stanovenými vyhláškou. Případně se může jednat o skutečné náklady na bydlení (uplatní se nižší z těchto dvou částek). O příspěvek můžete žádat online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na Úřadu práce.
  • Doplatek na bydlení – Jedná se o pomoc v hmotné nouzi, která slouží k úhradě nezbytných nákladů na bydlení. Při stanovení nároku a výše příspěvku se vychází z příjmové, majetkové a sociální situace posuzované osoby. Nelze proto jednoznačně stanovit kritéria, při jejichž splnění bude doplatek přiznán. O příspěvek můžete žádat online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na Úřadu práce.
  • Mimořádná okamžitá pomoc – Tento příspěvek stát přiznává osobám v nečekané životní situaci, jako je např. ztráta bydlení či zničení vybavení v domácnosti. Je přiznáván osobám v hmotné nouzi a jeho přesná výše se odvíjí podle potřeby, kterou je třeba zajistit. Může se jednat například o úhradu noclehu, pořízení či úhradu nezbytného základního vybavení domácnosti nebo pomůcky pro děti do školy. O příspěvek můžete žádat online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na Úřadu práce.

Pomoc pro seniory a ohrožené skupiny obyvatel

  • Valorizace důchodů – navýšení důchodu o 15 %, tedy o částku, která má pokrýt inflaci. Toto navýšení se týká důchodů starobních, invalidních, vdovských a vdoveckých i sirotčích.
  • Příspěvek na péči – tento příspěvek je určen osobám, které se o sebe dlouhodobě nemohou postarat samy z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Příspěvek slouží k úhradě sociálních služeb, případně neformální pomoci člena rodiny, a jeho výše se určuje podle stupně závislosti opečovávané osoby. Můžete o něj žádat online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo osobně na Úřadu práce.

Kompletní seznam dávek s podrobnými informacemi najdete na webu programu Deštník proti drahotě, stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na pobočkách Úřadu práce.

 

518 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.