Domácí mazlíčci jsou právoplatní členové každé rodiny a jejich ztráta je velmi citlivým tématem. Každý chovatel by však měl vědět, co dělat v případě, kdy se ho rozhodne pohřbít. Zákon pro to stanovuje přísná pravidla, za jejichž porušení hrozí nemalá pokuta.

Abychom zjistili, pro jaká zvířata a za jakých podmínek je možné realizovat pohřeb, je potřeba nahlédnout do veterinárního zákona. Zde se dozvíme, že odlišné podmínky platí pro pohřbívání koní, prasat či dalších přežvýkavců a pro ostatní zvířata, kam spadají běžní domácí mazlíčci jako například psi, kočky nebo králíci. Bližší podrobnosti pro jejich pohřbívání pak najdeme v prováděcí vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 82/2014 Sb.

Jaké jsou požadavky na pohřbívané zvíře?

 • Nesmí se jednat o koně, prase ani zvíře z řádu přežvýkavců (resp. koně je možné pohřbívat také, avšak za přísnějších podmínek).
 • Zvíře nesmí být nakažené nebezpečnou nákazou, ani na tuto nákazu nesmí existovat podezření.

Jaké jsou požadavky na hrob?

 • Hrob musí být alespoň 80 cm hluboký a musí odpovídat velikosti těla pohřbívaného zvířete.
 • Při pohřbívání se musí použít desinfekční prostředky (nehašené vápno nebo jiný vhodný prostředek).
 • Nesmí dojít ke kontaminaci vodního zdroje.
 • V hrobu se při výkopu nesmí objevit podzemní voda.
 • Je-li zvíře pohřbíváno v obalu, je nezbytné, aby tento obal byl rozložitelný v půdě a nepoškozoval životní prostředí.
 • Zvíře je potřebné zasypat alespoň 50centimetrovou vrstvou zkypřené zeminy do úrovně okolního terénu (je-li zvíře těžší než 100 kg, pak tato vrstva musí být alespoň 100centimetrová).
 • Každý hrob (místo uložení) je nutné jednotlivě označit a doplnit datum uložení těla.

Kde je možné hrob umístit?

 • Alespoň 200 m od vodního zdroje
 • Alespoň 100 m od nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové pozemní komunikace
 • Alespoň 50 m od hranice sousedního pozemku
 • Na místě, které je zajištěno proti vniknutí zvířat.

Co hrozí, pokud nesplníte některou z podmínek?

Pokud nesplníte výše uvedené podmínky, hrozí vám pokuta za spáchání přestupku proti ustanovením veterinárního zákona. Dojde-li k tomu v rámci vašeho soukromého života, může pokuta dosahovat částky až 50.000 Kč. V případě, kdy je přestupek spáchán v souvislosti s podnikatelskou činností, popřípadě je přičten právnické osobě, hrozí za něj pokuta až 500.000 Kč

Co dělat, když nemáte pozemek na pohřbení mazlíčka?

Pokud nevlastníte pozemek, na kterém by bylo vašeho mazlíčka možné pohřbít, popřípadě nezískáte souhlas vlastníka pozemku, máte několik dalších možností. Jednou z nich je uložení zvířátka na hřbitově pro domácí mazlíčky. Další alternativou je kremace, při které můžete zorganizovat i rozloučení v obřadní místnosti. Popel si pak v urně můžete odnést domů.

 

767 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.