V platnost vstoupila nová vládní nařízení, týkající se aktuální situace. Navíc nouzový stav byl prodloužen do 23. 12. 2020. Přečtěte si novinky.

V účinnosti je stále, co jsme uvedli předevčírem, (což bylo ve velké míře jen lehce změněno oproti předchozímu stavu), s těmito změnami.

  1. První změna se týká lyžařských vleků a sice, že ten zákaz nově zní: „Užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není dotčeno užití lanových drah jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo pro účely přepravy zboží a materiálu.“
  2. Pokud jde o prodej alkoholu přes výdajové okénko, tak ten byl zrušen a místo něj se: „Zakazuje prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje k okamžité konzumaci v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko)“.
  3. A úprava se týká i farmářských trhů, kdy u nich bude platit nyní tento zákaz: „Zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje.“
199 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.